Immo Surplus

blijf op de hoogte van de nieuwste panden +32 16 29 29 40

Asbestattest verplicht bij verkoop vanaf 23 november

Asbestattest verplicht bij verkoop vanaf 23 november
Wat al langer aangekondigd is, staat nu vast: het asbestinventarisattest, kortweg asbestattest, komt eraan. Door de publicatie van de vereiste ministeriële besluiten kennen we nu ook de datum van inwerkingtreding. Vanaf 23 november 2022 zal er een informatieplicht gelden bij de verkoop van een pand met bouwjaar 2000 of ouder. Die zal gelden voor elke overdracht waarvan het compromis ondertekend wordt vanaf 23 november 2022.

Het decreet rond het asbestattest werd in 2019 door het Vlaams Parlement goedgekeurd en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd (17 april 2019). Op de datum van inwerkingtreding was het echter nog even wachten. OVAM bereidde nog een resem ministeriële besluiten voor en maakte gebruik van de tussentijd om gecertificeerde deskundigen op te leiden. Met de publicatie van de ministeriële besluiten op vrijdag 22 april 2022 kennen we nu de exacte datum van inwerkingtreding van de nieuwe informatieverplichting gekoppeld aan het asbestattest.

Hoe werkt het?

Indien er geen asbestinventaris aanwezig is, dan zal er een asbestdeskundige ter plaatse moeten komen om een asbestinventaris op te maken. Die zal daarbij in hoofdzaak gebruik maken van meetapparatuur en visuele observaties. Het asbestattest zal dus geen melding maken van ingesloten asbesthoudende materialen.

De deskundige zal vervolgens zijn opmetingen ingeven in een OVAM-databank. Op basis van die gegevens zal dan een attest kunnen worden gegenereerd, dat beperkt geldig is in de tijd (standaard 10 jaar).

Verplicht bij verhuur?

Voor het verhuren van een onroerend goed is geen asbestattest vereist.

Koopt een investeerder een woning om die vervolgens op de huurmarkt aan te bieden, moet die het n.a.v. de aankoop ingewonnen asbestattest aan (kandidaat-)huurders overhandigen.

Bij nieuwe verhuringen kan het raadzaam zijn de overhandiging van het attest formeel te laten notuleren in een clausule van de huurovereenkomst. Ook bij verhuur maakt het niet uit of het gaat om bv. residentieel- of bedrijfsvastgoed.


Voor vragen omtrent het asbestattest ? Neem vrijblijvend contact met ons op via deze link.Bron: Cib.be
overzicht