Immo Surplus

blijf op de hoogte van de nieuwste panden +32 16 29 29 40

asbestattest - algemene aandachtspunten

asbestattest - algemene aandachtspunten
Sinds 23 november 2022 geldt er een informatieplicht bij de verkoop van een pand met bouwjaar 2000 of ouder. Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar van een woning of een gebouw gebouwd voor 2001 een asbestattest hebben.

Wat is het asbestattest?

Het asbestattest is een verkorte neerslag van een asbestinventaris, die wordt opgemaakt door een gecertificeerde asbestdeskundige. Concreet wordt eerst nagaan of er nog een geldige asbestinventaris aanwezig is. Is er een asbestinventaris, kan OVAM het asbestattest eenvoudig uit de OVAM-databank genereren.

Indien er geen asbestinventaris is, moet er eerst nog een asbestdeskundige ter plaatse komen om een asbestinventaris op te maken.

De deskundige geeft vervolgens zijn opmetingen in een OVAM-databank in. Op basis van die gegevens kan het asbestattest gegenereerd worden.

Toepassingsgebied van de verplichting?

De verplichting voor een asbestattest geldt voor elke toegankelijke constructie (een woning, maar ook een bedrijfsgebouw, kantoorgebouw en elk ander type gebouw) dat gebouwd is voor 2001 (risicobouwjaar) en waarvan de oppervlakte van het gebouw(deel) 20 m² of meer is.

Onder het risicobouwjaar wordt verstaan: bouwjaar 2000 of ouder. Concreet is het verplichte asbestattest niet van toepassing op panden met een bouwjaar vanaf 2001 en recenter.

Het bepalen van het correcte bouwjaar begint met het nakijken van het referentiebouwjaar vermeld op de kadastrale legger.

Huidige situatie

Zoals de regels er nu uitzien, is het vanaf 1 mei 2025 bij de verkoop van een appartement (met risicobouwjaar, dus van voor 2001) verplicht om zowel een asbestattest voor het appartement zelf (privatieve kavel) als een asbestattest voor de gemene delen te overhandigen aan de koper. Tot dan volstaat de aanwezigheid van een asbestattest voor het private deel bij overdracht.

Vanaf 2032 moet elke eigenaar van een pand dat gebouwd is voor 2001 beschikken over een asbestattest, met inbegrip van de gemeenschappelijke delen van een gebouw die in een risicobouwjaar werden uitgevoerd.


Bron: CIB.be
overzicht