Immo Surplus

blijf op de hoogte van de nieuwste panden +32 16 29 29 40

Rentmeesterschap

Rentmeester in Vlaams-Brabant

In alle rust van uw vastgoed genieten, zonder zorgen omtrent de verhuur en het beheer van uw huurpanden? Laat dan uw vastgoed door immo surplus professioneel opvolgen en beheren.
Dankzij onze goede kennis van de vastgoedmarkt in Vlaams-Brabant, optimaliseren we uw huurprijs, zoeken we naar een goede huurder, maken we de huurovereenkomst op, controleren we de huurwaarborg en zorgen we voor een gedetailleerde plaatsbeschrijving.

Zorgeloos verhuren dankzij administratieve en financiële ondersteuning

immo surplus zorgt als rentmeester voor het opvolgen van de huurgelden en bij laattijdige of niet- betaling ondernemen wij de nodige stappen. Jaarlijks indexeren we de huur en voorzien we een budget voor de inkomsten en de uitgaven. Voor de intrede controleren we o.a. de huurwaarborg en brandverzekering. De huurgelden worden periodiek aan de eigenaar gestort.

Technische bijstand

In geval van een panne of kleine herstellingswerken ondernemen we in samenspraak de nodige stappen. We hebben bovendien tal van specialisten in ons netwerk. De nodige bestekken worden opgevraagd en de werkzaamheden worden opgevolgd. De periodieke keuringen van de gaswandketel of stookolietank nemen we eveneens voor onze rekening.

Raadgever

Heeft u vragen? immo surplus biedt u de juiste antwoorden en adequate oplossingen.
  • Bij juridische vragen bezorgen we u eerstelijnsadvies via onze beroepsfederatie;
  • We houden u op de hoogte van nieuwe wetgevingen waaraan uw verhuurpand moet voldoen. We denken ondermeer aan de nieuwe dakisolatieregelgeving, EPC…
  • We adviseren u op het juiste moment om uw pand te verkopen om zo een optimaal rendement uit uw vastgoedinvestering te bekomen. 

maak een vrijblijvende afspraak