Immo Surplus

blijf op de hoogte van de nieuwste panden +32 16 29 29 40

elektrische laadpaal bij huurwoningen

elektrische laadpaal bij huurwoningen
Stel dat de huurder beschikt over een elektrische wagen. Kan de verhuurder in dat geval verplicht worden om een elektrische laadpaal bij de huurwoning te installeren? 

Het antwoord is neen. Het voorzien van een laadpaal behoort immers niet tot de minimale woonkwaliteitseisen waaraan een huurwoning verplicht moet voldoen. Indien de huurder een laadpaal wil installeren, moet hij hiervoor in principe dus de toestemming bekomen van de verhuurder. Als huurder brengt men immers een wijziging aan het verhuurde goed aan. Als verhuurder moet je er natuurlijk wel op letten om niet al te lichtzinnig om te gaan met deze weigering.

Duidelijke afspraken op papier zetten

Geef je als verhuurder de toestemming tot het plaatsen van een laadpaal, dan is het belangrijk om hierover duidelijke afspraken op papier te zetten. Zo kan je als verhuurder bijvoorbeeld eisen dat de werken door een erkend vakman worden uitgevoerd en dat je je tijdens de uitvoering van de werken een soort controlerecht voorbehoudt om erop toe te zien dat de werken volgens de regels van de kunst worden uitgevoerd.Belangrijk daarnaast is om een duidelijke regeling af te spreken indien de huurder de huurwoning verlaat. Zo kan bijvoorbeeld bedongen worden dat de huurder de laadpaal bij vertrek moet verwijderen of de laadpaal moet laten staan, al dan niet met een vergoeding voor de huurder. Door een duidelijke regeling bij vertrek te voorzien, vermijdt men talrijke discussies op het einde van de huur.

Vragen over de modaliteiten van een huurcontract? Contacteer ons voor hulp.


Bron: Cib.be
overzicht