Immo Surplus

blijf op de hoogte van de nieuwste panden +32 16 29 29 40

Huurprijzen sneller gestegen in 2022 maar wel minder dan de helft van de inflatie

Huurprijzen sneller gestegen in 2022 maar wel minder dan de helft van de inflatie
Vorig jaar was een atypisch jaar voor de Vlaamse huurmarkt. Voor het eerst sinds vele jaren werden
nieuwe verhuringen minder snel duurder dan lopende huurcontracten. Normaal gezien is die trend
altijd omgekeerd. De inflatie bedroeg 10% tot 11%, terwijl nieuwe verhuringen in 2022 ‘slechts’ 4,7%
duurder waren. De gemiddelde huurprijs in Vlaanderen steeg van 778€ in 2021 tot 815€ in 2022.

In samenwerking met Korfine publiceert CIB vandaag de nieuwste editie van de Huurbarometer. Die
blikt terug op de huurprijsevolutie sinds 2018 en laat dus toe om de belangrijkste trends over de
afgelopen vijf jaar in kaart te brengen. De Huurbarometer bevat ook steeds meer gegevens om de vinger aan de pols te houdenop de huurmarkt. De huurprijsstijging van 4,7% is merkelijk hoger dan de voorgaande jaren. In 2021 steeg de gemiddelde huurprijs in Vlaanderen met 2,2%, in 2020 met 2,3%, in 2019 met 2,5% en in 2018 met 2,4%. De opvallende stabiliteit qua stijgingspercentage kende in 2022 dus een trendbreuk door de hoge inflatie. Andere reden voor hogere prijsdruk: de opvallend hoge vraag naar kwalitatieve huurpanden. Daar waar de koopmarkt vertraagde in de tweede helft van 2022 kon hetzelfde niet gezegd worden van de huurmarkt. Vastgoedkantoren signaleren dat de stijgende intrestvoeten voor hypothecaire kredieten
effect beginnen te hebben en huishoudens op de huurmarkt houden. De vraag naar huurwoningen is erg hoog. Het aantal kandidaturen per pand is stevig toegenomen. De dalende betaalbaarheid van een aankoop laat zich voelen op de huurmarkt. De appartementen zijn dominant op de huurmarkt. 71,7% van alle verhuringen in 2022 had betrekking op een appartement. Het aandeel van de appartementen stijgt overigens ieder jaar.


Grote kloof tussen Vlaams-Brabant en de andere vier provincies

Vlaams-Brabant blijft de duurste provincie om te huren. Dat is voor alle woningtypes het geval.
Tegenover 2021 is Vlaams-Brabant ook de provincie waar de huurprijzen met 5% het meeste
toenamen. Al zijn de verschillen op dit vlak met 0,6% tegenover Antwerpen en Limburg als ‘traagste
groeiers’ klein.

Ook nog opvallend: tegenover 2021 zit de snelste prijsgroei niet noodzakelijk in de stadscentra. Het
aantal steden waar de prijzen ongeveer op het Vlaams gemiddelde of erboven toenamen, beperkte
zich tot Hasselt, Sint-Niklaas en Brugge als uitschieter. In de andere stadscentra zit de prijstoename
onder het Vlaams gemiddelde.


Bron: CIB.be i.s.m. Korfine
overzicht