Immo Surplus

blijf op de hoogte van de nieuwste panden +32 16 29 29 40

Isolatie huurwoningen: renovatieprogramma 2020

Isolatie huurwoningen: renovatieprogramma 2020
Met het Energierenovatieprogramma 2020 heeft de Vlaamse overheid tot doel om tegen 2020 alle energieverslindende woningen te bannen. Een erg ambitieus plan dat zich focust op vier actiepunten om mensen aan te zetten om snel werk te maken van energetische renovatiemaatregelen.

Vier actiepunten

Anno 2005 bv. had 33% van de Vlaamse woningen totaal geen dakisolatie, had 35% nog geheel of gedeeltelijk enkel glas en van de woningen met een cv-ketel op aardgas was slechts 35% uitgerust met een hoogrendementsketel. Bij stookoliegebruikers was dit zelfs maar 21%. Het risico op CO-vergiftiging en tekortkomingen op vlak van elektriciteit horen bij de meest voorkomende gebreken.

De doelstellingen van het Energierenovatieprogramma 2020 focussen op vier actiepunten:
1. daken en of zoldervloeren degelijk isoleren;
2. enkele beglazing vervangen door hoogrendementsglas;
3. verouderde of elektrische verwarmingsinstallaties vervangen;
4. buitenmuren isoleren.

Isolatienorm

Als men isoleert, begint men best bij het dak. Het dak vormt de grootste verliespost. Doorheen een ongeïsoleerd dak gaat tot 2 keer meer warmte verloren dan doorheen niet-geïsoleerde buitenmuren. Het dak isoleren levert al vlug een besparing op van 30% per jaar.
Hoe u een hellend dak isoleert, hangt af van de bestemming van de ruimte onder het dak.
Wanneer u de ruimte onder het dak wil bewonen, isoleert u het volledige dak.
Wanneer u de ruimte onder het hellend dak alleen als opslagplaats wil gebruiken, isoleert u het best in of op de zoldervloer. Zo moet er minder ruimte worden verwarmd.
Sinds 1 januari 2015 is de Vlaamse dakisolatienorm van kracht. Deze norm is van kracht voor alle woongelegenheden in Vlaanderen die worden verhuurd – met uitzondering van studentenkamers – of door de eigenaar worden bewoond. Elk van deze woongelegenheden moet een dakisolatie hebben waarvan de R-waarde (warmteweerstand) hoger is dan 0,75 m²K/W. Dit stemt, naargelang het type materiaal, overeen met een isolatielaag van circa 3 à 4 cm.

Sancties

Sinds 1 januari 2015 kent de wooninspecteur bij een woningonderzoek strafpunten toe als de woning niet aan de dakisolatienorm voldoet. Een inspectie gebeurt meestal op aanvraag van een huurder.
Tussen 2015 en 2020 krijgt de woning daarvoor een beperkt aantal strafpunten en krijgt de eigenaar de tijd om het dak te isoleren. Vanaf 1 januari 2020 worden 15 strafpunten toegekend als de woning bij een woningonderzoek niet aan de dakisolatienorm voldoet. Daardoor kan de woning in aanmerking komen voor een ongeschiktverklaring door de burgemeester. Dat betekent dat de eigenaar werken zal moeten uitvoeren om de woning opnieuw conform te maken. De woning mag niet meer verhuurd of verkocht worden totdat de eigenaar de nodige isolatiewerken heeft laten uitvoeren.

Muurisolatie

Klassieke geïsoleerde spouwmuren (een dragende baksteen van 14 cm, 4 cm isolatie, 3 cm luchtspouw en een gevelsteen van 9 cm) voldoen niet aan de energieprestatienormen van vandaag (U-waarde maximaal 0,40 W/m²K). Een muur zonder spouwisolatie haalt zelfs ongeveer een dubbele U-waarde. Een hoge U-waarde betekent een slecht geïsoleerd gebouw. Wanneer uw woning is opgetrokken met niet-geïsoleerde spouwmuren, dan zijn er best wat mogelijkheden. Zo kan men kiezen voor navulling van de spouw of de buitengevel afbreken en een nieuwe gevel met isolatie plaatsen. Wanneer de woning massieve muren heeft, dan kan de isolatie zowel tegen de binnen- als buitenkant geplaatst worden.

Wat met mijn verwarmingsketel?

Met isolatie huurwoningen 2020 kijkt men verder dan het isoleren van de ruwbouw want verwarmingsketels ouder dan 20 jaar halen een rendement van slechts 88 procent. Bij de nieuwste condensatieketels op stookolie loopt het rendement op tot 106. De nieuwste condensatieketels op gas halen een rendement tot 109 procent. Dat komt doordat een condensatieketel de warmte in de waterdamp recupereert en gebruikt om uw woning te verwarmen. Bij oude verwarmingketels gaat heel wat waterdamp en dus ook warmte doorheen de schoorsteen verloren. Als u uw woning uitstekend isoleert en verwarmt met vloerverwarming, kan u in plaats van een condensatieketel een warmtepomp overwegen.

Glas of raamprofielen vervangen?

Als de raamprofielen nog winddicht en stevig zijn, kan het rendabel zijn om de bestaande beglazing te vervangen door hoogrendementsbeglazing. Als de raamprofielen niet meer in goede staat zijn, en ook niet meer kunnen worden hersteld, vervangt men de ramen door nieuwe ramen met hoogrendementsbeglazing met een U-waarde van 1,1 W/m²K.

Financieren

Door het energieverbruik en de CO2-uitstoot te verminderen, verhoogt u het wooncomfort en het energieprestatiecertificaat en dus de waarde van uw woning. Wie nu investeert in isolatie voor huurwoningen en dus investeert in energiebesparing, wordt trouwens nog steeds beloond met heel wat financiële stimuli. Zo is uw investering meestal al op enkele jaren terugverdiend.
Zodra de helft van uw verbouwingen bestaat uit energiebesparende investeringen, kan u bij bepaalde banken terecht voor een voordelig renovatiekrediet met een extra aantrekkelijke rentevoet. Voor woningen aangesloten op het elektriciteitsnet kunt u voor de isolatie van buitenmuren langs de buitenkant 15 euro per m² ontvangen via uw netwerkbeheerder. Daarnaast is er de mogelijkheid om een Vlaamse renovatiepremie aan te vragen als de werken gespreid zijn over maximum 2 jaar. Dit zijn slechts enkele van de vele mogelijkheden.

Anno 2016 zien de Vlaamse woningen er al een stuk energiezuiniger uit dan 7 jaar geleden maar voor heel wat huizen en voor het klimaat tikt de klok genadeloos verder. Maak dus werk van uw eigen woning.

Heeft u vragen over investeren in vastgoed of verhuren? Neem nu contact met immo surplus voor vrijblijvend advies via deze link.

Bron: renovatie2020.be – vlaanderen.be – Cibweb
overzicht