Immo Surplus

blijf op de hoogte van de nieuwste panden +32 16 29 29 40

Verlaagde registratierechten voor sloop- en heropbouw en de hieraan gekoppelde domicilietermijn.

Verlaagde registratierechten voor sloop- en heropbouw en de hieraan gekoppelde domicilietermijn.

Tariefverlaging

Het basistarief voor de aankoop van vastgoed in Vlaanderen bedraagt 10 procent, echter hierop bestaan verschillende uitzonderingsregimes.
Voor wie een huis of appartement koopt om er zijn domicilie te vestigen en geen ander vastgoed bezit, bedraagt het tarief sinds 1 januari 2020 6 procent.
Er is een verlaagd tarief van 5 procent als de koper de woning ingrijpend energetisch renoveert, maar een sloop en wederopbouw worden op dit moment niet beschouwd als ingrijpende energetische renovatie.
Teneinde te remediëren aan deze discriminatie en omdat een sloop en heropbouw in de meeste gevallen leidt tot een energiezuinigere woning dan wanneer wordt geopteerd voor een renovatie werd in het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 opgenomen dat het verlaagde tarief van 5 procent wordt uitgebreid naar een aankoop van een woning die gesloopt en heropgebouwd wordt.
Deze maatregel wordt van kracht op 1 januari 2021.
Bovendien zal het verlaagde tarief van 5 procent onder welbepaalde voorwaarden ook gelden voor een gedeeltelijke wederopbouw, zijnde de de wederopbouw van een woning na de sloping van een deel ervan.
Het tarief voor de renovatie van een monument blijft onverander op 1 procent.

Verlenging domicilietermijn

Een van de voorwaarden om te kunnen genieten van het verlaagde tarief van registratierechten is de domicilievoorwaarde, namelijk de koper dient er zich toe te verbinden zich binnen een termijn van twee jaar vanaf de datum van de authentieke akte te domiciliëren in het aangekocht onroerend goed.
Wanneer die inschrijving niet of niet tijdig gebeurt, dan is de koper het basistarief van 10 procent verschuldigd, verhoogd met een boete van 20 procent.
In de praktijk bleek een termijn van twee jaar vaak te kort, zeker wanneer de koper eerst nog renovatiewerken wenste uit te voeren waarbij er een omgevingsvergunning vereist is.
Wanneer de renovatiewerken vertraging oplopen, bestaat de kans dat de koper zich niet binnen de 2 jaar kan domiciliëren in het onroerend goed en op die manier bijrechten en een boete zal verschuldigd zijn.
Om hieraan te verhelpen verlengt de Vlaamse Regering deze termijn van twee naar drie jaar en dat met ingang vanaf 1 juni 2020. Hierdoor geldt de nieuwe termijn van drie jaar voor alle tegen het verlaagd tarief gesloten verkopen waarvan de verkoopovereenkomst werd ondertekend op 1 juni 2018 of later.

Bronvermelding: BIV en E-notariaat
overzicht