Immo Surplus

blijf op de hoogte van de nieuwste panden +32 16 29 29 40

Wat te doen bij huurachterstand? De correcte stappen.

Wat te doen bij huurachterstand? De correcte stappen.
De wetgeving rond huur en verhuur van woningen en bedrijfspanden is in België vrij precies geregeld. Het is dus goed om daar kennis van te nemen, zodat je weet wat je mogelijkheden zijn in dat geval en ook wat je niet mag doen.

Wat wel en wat niet?
Uiteraard begin je er mee de huurder aan te spreken op de betalingsachterstand. Wacht daar niet te lang mee, want als de huurder desondanks niet de huur weer gaat betalen moet je vervolgstappen ondernemen. Je kunt dan de problemen alleen oplossen via de vrederechter. Ga dus niet zelf stappen ondernemen, zoals proberen de huurder er uit te zetten, andere sloten op de deuren te maken en dergelijke, want dat mag niet.

Je begint met het sturen van een aanmaning, liefst per aangetekende post. Heeft dit ook geen effect, dan rest slechts de gang naar de vrederechter. Hoe de procedure dan verloopt, hangt af of je je aangesloten hebt bij het huurgarantiefonds.

Het huurgarantiefonds
Het huurgarantiefonds is bedoeld om problemen tussen huurder en verhuurder op te lossen en de verhuurder tot op zekere hoogte schadeloos te stellen voor derving van inkomsten. Je kunt je aansluiten, als je het huurcontract geregistreerd hebt, en je hebt voor de aansluiting twee maanden de tijd na het afsluiten van het huurcontract. Je betaalt eenmalig een bedrag van € 75,--. De Vlaamse overheid hoopt door dit garantiefonds huisuitzettingen te voorkomen.

De procedure
De eerste stap is bij de vrederechter een verzoeningsprocedure aanvragen. De vrederechter roept dan huurder en verhuurder op om voor hem te verschijnen. Lukt het niet om op deze manier tot een oplossing te komen, dan moet je een vordering tot uithuiszetting inleiden. Ben je aangesloten bij het huurgarantiefonds, dan moet je het fonds binnen 10 werkdagen in kennis stellen van het feit dat je dat hebt gedaan.

De rechter neemt vervolgens een beslissing. Als hij een afbetalingsplan van maximaal 12 maanden oplegt aan de huurder en je bent aangesloten bij het huurgarantiefonds, dan stelt het huurgarantiefonds een gerechtsdeurwaarder aan. Het vonnis van de rechter moet binnen tien dagen aan deze gerechtsdeurwaarder worden gemeld. Die int de betalingen van de huurder en maakt die aan je over. Als de huurder niet, of te weinig betaalt, krijg je het te weinig betaalde bedrag terug van het huurgarantiefonds. Eventueel zorgt het huurgarantiefonds ook voor de huisuitzetting als de huurder echt weigert te betalen. Je krijgt dan het te weinig betaalde bedrag in één keer terug.

Neemt de rechter een andere beslissing, of ben je niet aangesloten bij het huurgarantiefonds, dan moet je zelf verdere stappen ondernemen om het vonnis ten uitvoer te brengen.

Het is al met al geen eenvoudige procedure, maar het is de enige manier om de huurder tot betaling te dwingen!
overzicht