Immo Surplus

blijf op de hoogte van de nieuwste panden +32 16 29 29 40

Wat was de impact van de coronacrisis op wonen?

Wat was de impact van de coronacrisis op wonen?

Woontevredenheid

Doordat het merendeel van de respondenten wel degelijk tevreden was, zijn de cijfers inzake de aspecten van de woning waar men zich aan stoort globaal laag. Opvallend hier is dat vooral onvoldoende ruimte, gebrekkige kwaliteit en een te kleine tuin of balkon door lijken te wegen.Interessant is het onderscheid dat gemaakt kan worden naargelang de achterliggende kenmerken van de respondenten. Hoe ouder men is, hoe belangrijker de nabijheid van voorzieningen bijvoorbeeld, wat zeker tijdens corona extra gespeeld heeft, gelet op de moeilijkere inschakeling van gebruikelijke hulplijnen als familie, buren en vrienden. Hoe jonger men is, hoe zwaarder een gebrek aan ruimte doorweegt.

Woonkost

In de enquête zegt 1 op 2 respondenten dat de woonkost op het moment van de bevraging geen zware last vormt voor het huishoudbudget. 
Eigenaars zullen immers minder negatieve consequenties ondervonden hebben tijdens de coronacrisis. Wie zwaarder getroffen was, kon beroep doen op de uitstelregeling die door de banken is toegekend. Daardoor kon de periode van inkomstenverlies overbrugd worden. 
Huurders moesten daarentegen de huurprijs veelal gewoon verder betalen. Dat huurders relatief iets ondervertegenwoordigd zijn bij de respondenten heeft dus een impact.
In het rapport wordt geen onderscheid gemaakt tussen de cijfers voor huurders en eigenaars, terwijl dat een erg belangrijk onderscheidend criterium is en de bevindingen in een duidelijker perspectief zou plaatsen. Nu moeten we vaak zaken proberen af te leiden.
Alleenstaande ouders blijken substantieel zwaarder getroffen. Dat is geenszins onverwacht. Uit nagenoeg alle academische rapporten over de woonmarkt blijkt de socio-economische kwetsbaarheid van deze groep.

De volledige tekst van het rapport van Statistiek Vlaanderen kan je hier raadplegen.


Bron: Statistiek Vlaanderen en CIB.be
overzicht